1. Pendaftaran Peserta (Souvenir/Kaos : untuk 500 Pendaftar Pertama)
2. Pelaksanaan
- 05.00 - 06.00 Penukaran Tiket dengan Souvenir
- 06.00 - 06.00 Run
- 06.30 - 07.00 Pemberian Hadiah dan Sambutan
- 07.00 - 10.00 Hiburan dan Pengundian Hadiah
3. Penutupan